2009 yılı için Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yine ekonomik yatırımların ve toplu basınçlı sulama sistemi projelerinin destekleneeği programa son başvuru tarihi : 30 Aralık
Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 100.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 500.000 Türk Lirasını geçemeyecek. Hibeye esas proje tutarının % 50 sine hibe yoluyla destek verilecek. Köylere hizmet götürme birlikleri ile sulama kooperatiflerince; Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak kabul edilen mevcut sulama tesislerinin toplu basınçlı sulama sistemi tesisine dönüştürülmesine yönelik yatırım proje tekliflerinde, hibeye esas proje tutarı en fazla 500.000 Türk Lirası. Bu projelerde hibeye esas proje tutarının % 75’ine hibe yoluyla destek verilecek. Başvuru sahipleri, hibeye esas proje tutarının %25’i oranındaki katkı payının finansmanını temin etmekle yükümlü ve sorumlu olacaklar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TARIMHABER