Türkiye, 2001 krizi sürecinde tarımsal üretimdeki ciddi gerilemenin yanında 11 Eylül saldırılarını da yaşadı; buna karşılık, ağır devalüasyonun etkisiyle büyüme hızı yüzde 4,5 düzeyinden yüzde 12,8’e fırlayan ihracat ve reel ücretlerde yüzde 25 dolayındaki gerilemenin yanı sıra IMF ve Dünya Bankası’nın 30 milyar doları aşan destekleri kriz sürecinin çabuk atlatılmasını sağladı ve üç çeyreklik daralmanın ardından büyüme sürecine geçildi. Oysa, mevcut kriz sürecinde tarımsal üretim avantajına karşın, ihracatta yaşanan büyük gerilemeler, hızlı toparlanma için alternatif kaynakları zorunlu kılıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TARIMHABER